Zwinne techniki dostarczania oprogramowania – Agile Architecture

Agile Architecture

Choć Agile stał się wiodącym sposobem prowadzenia projektów, to jednak jego skuteczne wdrożenie wymaga dobrze zorganizowanego środowiska pracy.

Zapraszam do obejrzenia nagrania z mojej prelekcji, dotyczącej architektury systemów w Agile’owym środowisku.

Z filmu dowiecie się jak odpowiedni wybór narzędzi i architektury tworzonych systemów może być katalizatorem dobrych praktyk. Zgłębicie również jak z użyciem zasobów chmury budować asynchronicznie komunikujące się mikroserwisy, jak zapewnić ich reużywalność oraz zautomatyzować ich wdrażanie poprzez konteneryzację, wreszcie jak zorganizować pracę zespołu, aby efektywnie implementować nowe funkcjonalności.

 

Leave a Comment