Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług „Product Ownera” i „Senior Developera”

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług „Product Ownera” i „Senior Developera”

Ecom sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług „Product Ownera” i „Senior Developera” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów. Projekt finansowany jest w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Pliki wnioskowe do poprania:

https://ecom.software/pliki/1.2018.RPO.1.2.1.ecom.zip

https://ecom.software/pliki/2.2018.RPO.1.2.1.ecom.zip

 

Czytaj więcej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5678

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5680

 

Leave a Comment