fbpx

Polityka Prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

§ 1

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, podawanych na stronie medic.pl (dalej: Polityka Prywatności).
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest ecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ulicy Dominikańskiej 9 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000633604, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9562319102, REGON 365047993 (dalej: Administrator Danych).
3. Szanując prywatność użytkowników strony Administrator Danych dochowuje wszelkiej należytej staranności i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W szczególności dokładamy staranności, aby przetwarzane przez nas dane były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie celów;
c) nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami;
d) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
e) odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem;
f) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Administrator Danych szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych i w tym celu używa m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§ 2

1. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
2. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisemnie na wyżej wskazany adres, elektronicznie poprzez e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 300 03 36.
3. Administrator Danych gromadzi następujące dane:
a) Imię i nazwisko;
b) Numer telefonu;
c) Adres e-mail.

§ 3

1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez wypełnienie przez Państwa formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.
2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) w celu wysyłki informacji handlowych na adres e-mail podany przy procesie rejestracji, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody. Podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, przy czym dla każdego celu Administrator Danych uzyskuje osobną zgodę;
b) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze Danych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych;
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych (w tym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego). Podstawą prawną jest art. 6 ust, 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych.
3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po wycofaniu zgody Administrator Danych zastrzega sobie prawo do ich przetwarzania wyłącznie w zakresie jaki jest niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy krajowego lub unijnego zobowiązują Administratora Danych do retencji danych osobowych.

§ 4

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie niezbędnym wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda do momentu jej wycofania.
2. W przypadku ustania celu oraz podstawy przetwarzania danych osobowych, Administrator Danych ma prawo przetwarzać dane w innym celu, pod warunkiem istnienia odpowiedniej podstawy prawnej.
3. Dane osobowe Administrator udostępnia firmom świadczącym usługi na jego rzecz, w szczególności podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, biuru rachunkowemu, dostawcy poczty.
4. Dane osobowe są zawsze powierzane na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.
5. Administrator Danych nie przekazuje pozyskanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Dane nie są przez Administratora Danych udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których wymagają tego przepisy prawa – na podstawie żądania uprawnionego organu lub sądu.

 

§ 5

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 6

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu dla którego są zbierane.

§ 7

Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 8

1. Administrator w trakcie świadczenia usług stosuje pliki cookies czyli technologie służące do gromadzenia i zapisywania informacji.
2. Pliki cookies to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputerze, tablecie, telefonie).
3. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
4. Użytkowników korzystających z strony internetowej prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich urządzeniach końcowych.
5. Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:
a. niezbędne – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, bez nich witryna nie działałaby poprawnie;
b. funkcjonalne – „zapamiętują” wybrane przez Państwa ustawienia i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
c. zapewniające bezpieczeństwo – służące np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
d. wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, pomagają naprawiać zaistniałe na stronie błędy itp.
e. analityczne – w celu śledzenia ruchu na stronie, informacji na temat liczby odwiedzających stronę osób, danych geograficznych, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron.
6. Mają Państwo możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies, jeżeli się nie zgadza na zapisywanie tych plików. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Natomiast po wyłączeniu plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej mogą być niedostępne.

§ 9

1. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie informacje, zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksy cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
2. Na stronie internetowej mogą pojawić się linki do innych stron internetowych, jakie działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z jakich treścią zalecamy się zapoznać.
3. Zawartość strony Administratora Danych oraz wszelkie treści prezentowane na stronie objęte są prawem autorskim. Wszystkie znaki towarowe, logotypy oraz materiały prezentowane na stronie Administratora Danych chronione są przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody spółki ecom Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 9 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000633604. Wykorzystanie materiałów bez pisemnej zgody spółki ecom Sp. z o.o. Dominikańskiej 9 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000633604 stanowi naruszenie prawa i naraża Państwa na odpowiedzialność cywilną.
4. Na stronie Administratora Danych zamieszczone zostały wtyczki serwisów społecznościowych. W praktyce oznacza to, że odwiedzając stronę internetową, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Administratorów mediów społecznościowych, przekazując informacje o wyświetleniu strony internetowej Administratora Danych w Państwa przeglądarce, nawet w sytuacji, gdy akurat nie są Państwo zalogowani w danym serwisie lub nigdy nie posiadałeś profilu u danego usługodawcy.
5. Treści zawarte w Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani.
6. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 17 czerwca 2019 roku.

Copyright © 2021. ecom sp. z o.o. All rights reserved.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych oraz reklamowych. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.