Pracujmy
razem!

Ecom Sp. z o. o.

ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń

NIP: 9562319102, REGON: 365047993

+48 56 300 03 36
+48 693 283 945


Ecom Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń jest administratorem danych określonych w tym formularzu. Dane takie będą wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania relacji marketingowych w celu przedstawienia oferty dla Ecom Sp. z o. o. usług, takie dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Użytkownik ma prawo dostępu do treści określonych w tym formularzu danych, prawa do wspomnianej korekty treści, a także do żądania zaprzestania przetwarzania danych podanych w formularzu do celów określonych powyżej. Wszystkie oświadczenia należy przesłać na adres e-mail [email protected]