Fit Feet

Part of innovative projects delivered by ecom is co-founded from European Union funds.

ECOM Sp. z o.o.

Realizuje projekt  dofinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  pn.  „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D”.

 

Celem projektu jest: innowacyjne rozwiązanie ( innowacja procesowa) umożliwiające pełną obsługę procesu wyszukania i doboru obuwia  do stopy klienta w kanałach online oraz w sklepach stacjonarnych.

 

Koszty realizacji projektu:

Koszt całkowity: 1 722 000,00 PLN
Koszt kwalifikowany: 1 400 000,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 630 000,00 PLN

 

Okres realizacji  projektu:

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia 2018-02-01
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia  2019-02-28

Zamówienia:

Zakończone ogłoszenia:

Świadczenie usług „Product Ownera” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach projektu produktów
Do 2018-06-29 | ecom sp. z o.o. | kujawsko-pomorskie |