W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń zrealizowanych na rzecz multiagencji i Towarzystw Ubezpieczeniowych ze swojego portfolio, ecom w 2021 roku wdrożył na rzecz swoich klientów innowacje takie jak:

1.Platforma do zbierania i przekazywania szans sprzedażowych dla klienta CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP.K. – w wyniku realizowanych prac badawczo rozwojowych powstał nowy, bezpośrednio powiązany z procesem sprzedaży polisy, kanał pozyskiwania szans sprzedażowych dla ubezpieczeń komunikacyjnych, który zakłada optymalne wykorzystanie modelu biznesowego, opierającego się na wykorzystaniu jako źródła pozyskania „leadów” pośredników niebędących powiązanych z rynkiem ubezpieczeń, jednak posiadających bieżący i ciągły kontakt z potencjalnymi klientami.

2. Narzędzie zaprojektowane i zbudowane w konwencji „mobile first” dla klienta CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP.K. dające możliwość zebrania i przekazania danych niezbędnych w procesie sprzedaży polisy, a zarazem śledzenia postępu sprzedaży, a w jego ramach:

  • automatyczne tworzenie kalkulacji komunikacyjnej na podstawie kodu Aztec,
  • automatyczne przypisanie zadania obsługowego wraz z gotową kalkulacją komunikacyjną w systemie sprzedażowym do konkretnego opiekuna powiązanego z pośrednikiem,
  • mechanizm monitoringu postępu procesu sprzedaży dla pośrednika i prowizji za dotychczasowo dostarczone szanse sprzedażowe,
  • nowa taryfa oraz nowatorskie silniki kalkulacyjne, które w znaczący sposób podnoszą wydajność obliczeniową aplikacji,
  • serwis umożliwiający integrację w zakresie kalkulacji i polisowania produktów kalkulacyjnych dla partnerów wiodącej agencji ubezpieczeniowej, w tym w szczególności serwis taryfikujący i polisujący dla specyficznych produktów oraz stworzenie mikrousług do przejęcia i rejestrowania dokumentów posprzedażowych każdego rodzaju.

3. Rozbudowa aplikacji klienta NAUCZYCIELSKIEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ S.A., dostosowanej do potrzeb klienta i jego wewnętrznych procesów, umożliwiająca obsługę procesu sprzedaży polisy w dedykowanym systemie, w tym porównanie składek kilkunastu marek pochodzących z różnych towarzystw ubezpieczeniowych w jednym systemie, pełną realizację i obsługę integracji z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, w zakresie procesu sprzedaży (kalkulacja i wystawianie polis) oraz możliwość wystawienia polisy w systemie bez konieczności przechodzenia do portali towarzystw wraz z pełną integracją z produktami Towarzystw Ubezpieczeniowych.

4. Zbudowanie nowej aplikacji kalkulatora majątkowego dla klienta TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH umożliwiającej:

  • sprzedaż polis majątkowych z obsługą dodatkowych ryzyk, w tym w szczególności z rozszerzeniem o opiekę medyczną dla zwierząt domowych;
  • przeprowadzenie szybkiej kalkulacji na podstawie kilku podstawowych parametrów.

Kalkulator zbudowany został w infrastrukturze mikroserwisowej, co pozwala na niezależne modyfikacje tych fragmentów systemu, które tego wymagają. Mikroserwisy zostały stworzone w większości w języku Java, budowane do kontenerów Docker zarządzanych przez system Kubernetes, który wspomaga m.in. utrzymanie wysokiej stabilności systemu oraz utrzymanie wysokiej dostępności systemów poprzez zastosowanie bezprzerwowych wdrożeń. Strona kalkulatora stworzona została z użyciem frameworku React.js i zbudowana w sposób umożliwiający umieszczenie jej zarówno w panelu agenta (z wykorzystaniem kontekstu agenta, jego uprawnień i innych parametrów sesji), jak i bezpośrednio na stronie TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH dostępnej dla klientów indywidualnych.

5. Zbudowanie nowego kalkulatora turystycznego dla klienta CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP.K. umożliwiającego porównywanie i sprzedaż ubezpieczeń podróżnych (turystycznych) dla wszystkich typów klientów z uwzględnieniem:

  • przedstawienia zestawienia ofert transakcyjnych wielu wariantów produktów wybranych TU w oparciu o dane kalkulacyjne zadeklarowane przez Agenta (lub klienta w ścieżce direct),
  • wydruk zestawienia ofert i dostosowanie oferty (w tym dosprzedaż dodatkowych ryzyk, uzupełnienie dodatkowych danych taryfikacyjnych, obsługa zniżek Agenta dostępnych przez API),
  • wystawienie polisy wraz z pobraniem wszystkich niezbędnych oraz wymaganych prawnie dokumentów, w tym OWU oraz karty produktu,
  • obsługi pełnej ścieżki sprzedaży ubezpieczenia w jednym miejscu,
  • porównanie wysokości składek kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz możliwość sprzedaży polis po stawkach transakcyjnych,
  • procesu wspierającego szybkie finalizowanie sprzedaży w ramach direct poprzez integrację z operatorem płatności internetowych PayU.

Dodatkową innowacją wyróżniającą kalkulator turystyczny jest umożliwienie porównania z pozoru nieporównywalnych ofert różnych TU dzięki zastosowaniu rozbudowanego porównania atrybutów wariantów. Porównanie cech wspiera Agenta w procesie doprecyzowywania potrzeb klienta związanych z danym wyjazdem.

6. Zbudowanie nowego mikroserwisu w ramach ofertowania i rekomendacji u klienta CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP.K. zapewniającego prezentowanie Agentom ubezpieczeniowym rozszerzonych ofert, celem zbadania, czy rekomendowanie rozszerzonych pakietów wpłynie na wyniki sprzedaży Agentów oraz zbudowanie mechanizmu rekomendacji dotyczących sposobu prezentacji oferty.

7. Zbudowanie modułu rekomendowania produktów rozszerzonych o mechanizm służący do integracji z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w celu wykonania multikalkulacji, jaka pozwala uzyskać oferty wielu kombinacji wariantów ubezpieczenia ze wszystkich zintegrowanych w systemie Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz stworzenie mechanizmu elastycznego wyboru odpowiednich do zarekomendowania ofert.

8. Zbudowanie modułu umożliwiającego agentom w sposób przejrzysty i intuicyjny dodawanie aneksów i zarządzanie numerami druków w celach rejestrowych i kontroli systemu prowizyjnego w celu umożliwienia agentom zachowywania aktualności portfela klientów i ich spraw ubezpieczeniowych oraz zautomatyzowania rozliczania Agentów z przyjmowanych dokumentów podlegających rozliczeniom z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i kontrolowania przepływu inkaso w organizacji.

9. Zaprojektowanie i stworzenie znaczących usprawnień implementacji istniejących funkcji/aplikacji, a tym samym umożliwienie sprzedaży nowych produktów oraz ubezpieczenia dodatkowych ryzyk taryfy Towarzystwa Ubezpieczeń oraz rozbudowa dostarczonego wcześniej API do sprzedaży polis komunikacyjnych umożliwia sprzedaż polis wykorzystując dodatkowe zniżki, z obsługą zniżek przekraczających reguły underwritingowe i wymagających zbudowania specjalnej analizy i zgody działu ubezpieczeń z zastosowaniem następujących paradygmatów:

  • wsteczna kompatybilność – wprowadzanie zmian na warstwie API w sposób nie wymuszający jednoczesnej modyfikacji po stronie klienta usługi i zapewniający prawidłową obsługę żądań aplikacji klienta;
  • wysoka dostępność – uruchamianie każdego z mikroserwisów w więcej niż jednej instancji, zapewniając ciągłe działanie całego systemu w sytuacji awarii pojedynczej instancji mikroserwisu, a także umożliwiając wdrażanie nowych wersji bez konieczności ustanawiania przerwy technicznej;
  • pokrycie API testami automatycznymi – zaprojektowanie i stworzenie testów automatycznych weryfikujących poprawność działania bieżących oraz nowych funkcjonalności przed wdrożeniem zmian na środowiska produkcyjne;
  • przeniesienie pełni logiki biznesowej związanej z kwotacją do mikroserwisu opartego o silnik OpenOffice, co pozwala na błyskawiczne integrowanie nowych wymagań biznesowych dotyczących taryfy Towarzystwa Ubezpieczeń.

 

10. Stworzenie modułu umożliwiającego sprzedaż zdalną produktów niekomunikacyjnych przez klienta TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH z zakresem funkcjonalnym obejmującym:

   • obsługę dynamicznych klauzul: lista klauzul przesyłana od Towarzystwa Ubezpieczeniowego razem z kalkulacją, zamiast statycznych tekstów,
   • wysyłanie oferty na adres e-mail klienta, pozwalające na samodzielne dokończenie zakupu polisy niekomunikacyjnej,
   • przygotowanie kontraktu do sprzedaży zdalnej produktów niekomunikacyjnych,
   • konfigurację form płatności.

11. Zbadanie zależności pomiędzy sprzedażą polis bezpośrednio na stronie internetowej klienta, a sprzedażą polis za pomocą linków i stworzenie na rzecz klienta TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH modułów polegających na generowaniu linków referencyjnych do porównywarki komunikacyjnej, osadzonej na stronie www klienta z mechanizmami:

  • tworzenia kont partnerów uprawnionych do generowania linków referencyjnych;
  • zapisu partnera, w kontekście którego został wygenerowany link, co daje możliwość dysponowania prowizją z wystawionej w ten sposób polisy ubezpieczeniowej.
 
W roku 2021 spółka prowadziła dalsze prace badawczo-rozwojowych nad produktem InsAgent, jaki jest innowacyjną autorską technologią w formie platformy, dedykowanej Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Multiagencjom. Na platformę InsAgent składają się: system dla agentów InsAgent, Open Insurance API, narzędzia direct, Self Care oraz aplikacje mobilne, umożliwiające automatyzację procesu komunikacji z klientem i sprzedaży w sektorze ubezpieczeń. W wyniku prowadzonych przez ecom prac badawczo – rozwojowych w tym projekcie powstały:
 1. moduł umożliwiający agentom ubezpieczeniowym całkowicie zdalną pracę bez ograniczeń narzucanych przez zewnętrzne czynniki społeczno-ekonomiczne z dedykowaną aplikacją do zdalnych oględzin umożliwiającą agentowi sprzedaż produktów Autocasco w oparciu o autorskie algorytmy do automatycznego generowania zadań oraz realizującą cele w zakresie zmniejszenia nadużyć ubezpieczeniowych w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych i odciążenie agentów ubezpieczeniowych do konieczności umawiania się z klientami i przeprowadzania samodzielnie zdjęć pod Autocasco;
 2. moduł zadań, który nie tylko odciąża agenta od obowiązku ręcznego tworzenia wpisów i przypomnień, ale również generuje dla niego nowe szanse sprzedażowe na podstawie zarejestrowanych zachowań klientów w różnych narzędziach, nawet do dwóch lat wstecz;
 3. moduł porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych na stronie www klienta umożliwiający bezpośrednią sprzedaż polis, zapewniający dostęp do zróżnicowanej oferty ubezpieczeń dzięki integracjom z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi;
 4. moduł zdalnej sprzedaży zapewniający modernizację pracy agentów ubezpieczeniowych poprzez możliwość przeprowadzenia obsługi klienta i finalizacji sprzedaży polis na odległość oraz pozwalający na wgląd i weryfikację szczegółów produktu ubezpieczeniowego oraz wyrażenie wszystkich niezbędnych zgód i oświadczeń przez klienta;
 5. moduł porównania wysokości składek wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych umożliwiający sprzedaż polis po stawkach transakcyjnych z integracją z wewnętrznym systemem obsługi klientów, zapewniającą automatyczne wczytywanie się danych odpowiedniego klienta, co znacznie przyspiesza proces obsługi i sprzedaży ubezpieczeń;

W związku z rozbudową narzędzi do procesu obsługi nowoczesnej i efektywnej obsługi klienta produktów ubezpieczeniowych, spółka przeprowadziła również prace badawczo-rozwojowe mające na celu stworzenie następujących produktów:

 1. produkt do obsługi płatności ratalnych InsPay, umożliwiający integrację z dowolnym narzędziem służącym do sprzedaży produktów/usług oraz integrację z dowolnym operatorem płatności ratalnych, stając się uniwersalnym narzędziem umożliwiającym płatność ratalną u dowolnego sprzedawcy, a tym samym umożliwiającym wybór przez klienta jednego z kilku operatorów płatności ratalnych. Produkt zapewnia obsługę różnych typów operatorów – zarówno tych, którzy wymagają podania informacji niezbędnych do udzielenia kredytu poprzez swój interfejs (np. Hipro) jak i tych, którzy takiego interfejsu nie posiadają i niezbędne informacje zbierane są po stronie narzędzia sprzedażowego (np. kalkulatora komunikacyjnego). Od strony technicznej, rozwiązanie bazuje na najnowszych technologiach branży IT, między innymi usługach chmurowych Azure oraz środowisku Kubernetes. Zastosowano tu również podejście mikro-serwisowe wraz z komunikacją asynchroniczną bazującą na komunikacji zdarzeniowej. To wszystko powoduje, że produkt InsPay cechuje się wysoką wydajnością oraz wysoką dostępnością udostępnionych funkcjonalności;
 2. Aplikacja eMeetings zapewniająca możliwość prowadzenia bezpiecznych spotkań online z klientami, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami KNF. Rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o dedykowaną aplikację do zarządzania kalendarzem konsultacji osadzoną w Microsoft Teams oraz zewnętrzny portal rejestracji porad farmaceutycznych. Funkcjonalności eMeetings umożliwiają Agentom planowanie spotkań z klientami za pomocą aplikacji, wykorzystującej Graph API do tworzenia wydarzeń w kalendarzu Outlooka agenta i przechowującym wszystkie wymagane dane spotkań w SharePoint, aby odróżnić standardowe spotkania od niestandardowych spotkań z klientami. Cały proces obejmuje wysłanie e-maila z zaproszeniem do klienta i mapowanie linku zaproszenia na spotkanie z niestandardowej domeny na rzeczywistą domenę MS Teams. Aplikacja wymusza również akceptację różnych klauzul zgodności przed dołączeniem do faktycznego spotkania. Wdrożenie aplikacji eMeetings u klientów ecom ma na celu:
  • utrzymanie istniejącego klienta, zapewniając bezproblemową obsługę spotkań,
  • odkrywanie doświadczenia klienta, który ma bardzo ograniczone możliwości spotkań fizycznych,
  • redukowanie kosztów sprzedaży złożonych.
 3. Aplikacja AgentBox z porównywarką, modułem kalkulacyjnym i polisowania (kalkulatory), modułem obsługi wizyty, modułem zadań i modułem sprzedaży zdalnej dostępnymi w ramach aplikacji/API sprzedawanymi w modelu SaaS i zapewniającymi małym agentom:
  • pełną realizację i obsługę integracji z TU, w zakresie procesu sprzedaży (kalkulacja i wystawianie polis) dla towarzystw ubezpieczeniowych/brandów, z którymi klient ma podpisane umowy o dostęp do API,
  • pełną integrację modułu kalkulacyjnego z modułem CRM Autoryzacja do systemu na podstawie danych OFWCA,
  • kompleksową i nowoczesną obsługę klienta z widokiem 360˚, zgodną z wymogami RODO i IDD,
  • automatyczną obsługę wznowień z uszczelnieniem bazy klientów i obsługą leadów,
  • obsługę sprzedaży zdalnej produktów ubezpieczeniowych w ramach aplikacji/API.

W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń zrealizowanych w obszarze Cloud Transformation na rzecz klientów ecom powstały następujące rezultaty:

 1. EH Portal będący nowoczesną wersją Intranetu, mający na celu kompleksową obsługę komunikacji pomiędzy działem PR, a wszystkimi pracownikami firmy z wykorzystaniem dowolnego urządzenia (stacjonarne, mobilne, dostęp webowy) z dowolnego miejsca i umożliwiający:
  • tworzenie przez pracowników rozbudowanych profili z możliwością dodania informacji związanych z edukacją, dodatkowymi umiejętnościami czy zainteresowaniami,
  • rozbudowane wyszukiwanie pracowników w oparciu o ich rolę w organizacji, jak również uzupełnione informacje (umiejętności, zainteresowania),
  • wizualizację wielowarstwowej, kilkuwymiarowej (obsługa różnych spółek) struktury organizacji, z możliwością zaawansowanego przeszukiwania,
  • nawiązanie bezpośredniego połączenia audio/video ze współpracownikami znalezionymi w wyniku wyszukiwania profilu lub drzewa organizacji,
  • zarządzanie i obsługę wydarzeń firmowych prezentowanych w ramach ogólnodostępnego kalendarza z możliwością dowolnego definiowania grup odbiorców,
  • rozsyłanie powiadomień o nowych publikacjach działu PR w tym na urządzenia mobilne;
 2. EH Hurtownia Danych platformy Hurtowni Danych oraz powiązanych raportów opartych o bezserwerowe usługi chmury wykorzystujące najnowocześniejsze metody przetwarzania i wizualizacji danych (Microsoft Azure Synapse w połączeniu z Power Platform), umożliwiające:
  • zmniejszenie czasu generowania najbardziej skomplikowanych raportów z kilkudziesięciu minut do pojedynczych sekund,
  • wprowadzenie interakcji z raportami w czasie rzeczywistym po ich wygenerowaniu – możliwość filtracji danych, przeglądu szczegółowego, eksportu cząstkowego,
  • samodzielne tworzenie nowych wizualizacji przez analityków bez konieczności zmiany po stronie kodu aplikacji czy infrastruktury,
  • granulację uprawnień i udostępnienie wyników raportów w sposób kierowany.
  • osadzenie dowolnych raportów (w trybie interaktywnym) w dowolnej witrynie lub w ramach firmowego komunikatora (MS Teams).
 3. autorska platforma obsługi i monitoringu produktu chmury Office 365 Microsoft SharePoint Online zapewniająca:
  • ograniczenie możliwości tworzenia nowych witryn do osób uprawnionych,
  • nałożenia zasad ochrony przed wyciekiem danych na każdą nową witrynę wraz z przepływem akceptacyjnym dla wyjątków,
  • ograniczenie współdzielenia zewnętrznego (dla osób spoza organizacji) witryn do określonych domen zaufanych, wraz z przeniesieniem całej obsługi na narzędzie (pracownicy nie mogą poza narzędziem udostępniać witryn lub ich części podmiotom zewnętrznym),
  • mechanizmy retencji i wyboru ich poziomu dla zakładanych witryn,
  • monitoring witryn z możliwością filtracji po typie przechowywanych danych wrażliwych,
  • zestawianie elementów witryn, do których dostęp mają osoby spoza organizacji.
 4. powstała platforma oparta o Microsoft Power Platform umożliwiająca wprowadzenie rotacji biurek i umożliwiająca:
  • rezerwacje czasową (dni, konkretne godziny) wybranego biurka i pomieszczeń konferencyjnych z dowolnego urządzania podłączonego do sieci Internet (stacjonarne i mobilne),
  • wybór miejsca odbywa się z poziomu interaktywnego planu piętra z dowolnej kondygnacji budynku z uwzględnieniem funkcji wyszukiwania miejsca po jego właściwościach (przy oknie, w pomieszczeniu z klimatyzacją, w strefie cichej itp.),
  • definiowanie nowych planów i miejsc z ich atrybutami z poziomu witryny administracyjnej,
  • wizualizowanie aktualnie przydzielonych miejsc w firmie na podstawie interaktywnych raportów PowerBI, w tym ilość rezerwacji potwierdzonych i nie potwierdzonych dla każdej ze zdefiniowanych sekcji,
  • zdefiniowanie miejsc wyłączonych z rezerwacji np. co drugie miejsce przy biurkach wielostanowiskowych m.in. w celu zachowania bezpiecznej odległości ze względu na restrykcje pandemiczne.

W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń zrealizowanych na rzecz pozostałych klientów ecom w 2021 roku rozpoczął realizację projektu mającego na celu monitorowanie i zapewnienie płynności ruchu ładunków poprzez wsparcie zarządzania ruchem transportów na parkingach ogólnodostępnych, placach na terenie TPŚ z ograniczonym dostępem uwzględniającym harmonogram rejsów promów zapewniającego:

 1. obsługę repozytorium słowników portów w bazie w Kubernetes z funkcjonalnościami dodawania i modyfikowania firmy, portu, armatora przez Supervisora, mechanizmem wywoływania listy firm, funkcjonalnościami umożliwiającymi wyświetlanie Użytkownikom listy pojazdów, listy promów, słowników promów z obsługą statusów response’a obiektów, walidacją pól unikatowych, stworzeniem struktury encji dla słowników wersjonowanych,
 2. obsługę harmonogramu postojów promów na podstawie zawartych i podpisanych z Armatorami umów na wykonanie tzw. żeglugi liniowej zgodnie z rozkładem rejsów, w tym wyświetlanie, generowanie i pobieranie harmonogramów przez Użytkownika, dodawanie nowych pozycji do harmonogramu przez Supervisora, automatyczna zmiana statusu biletów po odpłynięciu promów oraz walidacja dodawania wielu akcji harmonogramu jednocześnie i z uporządkowaniem klas API,
 3. obsługę ról, w tym ról specjalnych Administratora umożliwiających zarządzanie innymi użytkownikami, w tym podgląd słowników, stworzenie nowego Użytkownika oraz edytowanie, blokowanie i odblokowywanie Użytkowników, ustanawianie hasła, w tym zmiany, resetu i wymuszenia resetu hasła.

Wszystkie rezultaty w.w. prac badawczo-rozwojowych powstały w wyniku przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez pracowników i zleceniobiorców oraz przez osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilno-prawnych, wykonujące swoje czynności w ramach Zespołów Developerskich. Firma ecom prowadzi odrębną ewidencję czasu pracy, z której wprost wynika, jaka część czasu pracy danych osób poświęcona była na wykonywanie obowiązków związanych z uczestnictwem w pracach badawczo-rozwojowych. Ponadto osoby świadczące usługi na podstawie umów o współpracy z uwagi na charakter realizowanych w ecom projektów są właścicielami kwalifikowanego IP, jakie następnie jest sprzedawane firmie ecom.