Digital transformation leaders

The right partner can change everything.
We help companies scale their business with technology.

We are

specjaliści

70+

high-class front-end & back-end
specialists

When building solutions, we use many technologies

We create

Custom Software Solutions

Custom Software Solutions

Technological solutions for the insurance, InsurTech / FinTech and health industries.

Insurance Omnichannel

Insurance
Omnichannel

Dedicated toolkit for multiagencies, insurance agents and insurance companies.

Cloud Transformation

Cloud
Transformation

Digital work environments, modern workplace and modernization of existing solutions.

Efekt naszej współpracy z TUZ

 • Wzrost udziału partnerów w sprzedaży o 46 mln w skali roku
 • 28 nowych partnerów
 • 3 krotne skrócenie wygenerowania oferty
 • wzrost o 25% średniej składki na polisie
 • czterokrotnie krótszy czas odpowiedzi silnika
 • zwiększenie średniej dziennej liczby obsłużonych zapytań o 179%
 • wzrost wydajności kalkulacji o 400%
 • całkowity wzrost przypisu składki o 33% r/r

TUZ dostał nagrodę TYTUŁ NAGRODY za cyfrową transformację roku 2019

Best Digital Insurance Company

The result of ecom partnership with TUZ Ubezpieczenia is the statuette of Leaders of the Banking and Insurance World for TUZ Ubezpieczenia

 • 28 new partners
 • fourfold shorter time to generate an offer
 • almost threefold increase in the number of handled queries
 • 400% increase in calculation efficiency
 • 148% growth dynamics year-on-year

Jak pracujemy?

Pracujemy w metodykach Agile & DevOps, wykorzystując Scrum. Tworzymy dedykowane zespoły scrumowe zbudowane z certyfikowanych specjalistów.

Certificates

We are a certified Microsoft Partner.
Our employees constantly gain new competences and expand their technical knowledge.
We meet the information security standard thanks to ISO / IEC 27001: 2017.

Follow us

linkedin

Our site uses cookies. They enable efficient operation of the website, analytical and advertising tools. You can change cookie settings in your web browser’s preferences. For more information, see our Privacy Policy.

Skip to content